Druga ti – Mirza Selimović – tekst pesme

Druga ti – , i

Nikome nisam priznao
Da sebe sam sam izdao
I da još uvijek volim te u čet'ri zida
I kako vrijeme prolazi
Sve manje znam da moja si
A ja i dalje vidim te, čak i bez vida

Kô Boga si me voljela
Al' lahko me preboljela
Za druge si me ubila
A godina je prošla
I svi su mi govorili
Da doći će mi druga ti
Da doći će mi druga ti
Al' nikad nije došla

Više ti dodir ne pamtim
Više za tobom ne patim
Al' svaki novi korak me ka tebi vodi
I šta mi vrijedi ovaj mir
I što se budim s bilo kim
Ja sam i dalje samo tvoj u toj slobodi

Kô Boga si me voljela
Al' lahko me preboljela
Za druge si me ubila
A godina je prošla
I svi su mi govorili
Da doći će mi druga ti
Da doći će mi druga ti
Al' nikad nije došla
Kô Boga si me voljela
Al' lahko me preboljela
Za druge si me ubila
A godina je prošla
I svi su mi govorili
Da doći će mi druga ti
Da doći će mi druga ti
Al' nikad nije došla

Related posts